NLP

NLP Nedir, Ne İşe Yarar ?
NLP, bir sanattır çünkü, mükemmelliği yakalamış dahi insanoğluı modeller. Bu başarılı insanoğluın ulaştıkları parlak sonuçları iyi mi elde ettikleri ve bu başarılara yol açan düşünce ve davranış süreçlerinin başka insanlarda nasıl kopya edilebileceğini araştırır. Bununla beraber NLP orta derece ile mükemmeli ayıran en önemli hususlardan kabul edilen etkin bir içsel ve dışsal mesajşimin iyi mi kurulacağını öğretir. şu demek oluyor ki NLP kişinin kendisinin en iyi versiyonu olma sanatıdır. NLP hayatimizin her anında kullanılabilir. Işimi
Neuro Linguistic Programming
Neuro (nöro)-Linguistic (Linguistic)- Programming (Programlama); bir öteki ifade ile Beyin Dilini Programlama olarak tanımlanan NLP, insanoğluı idrak etmek ve etkilemek için oluşturulan ruhsal yetiler olup, modern dünyadaki en gelişmiş insan davranışı değişiklik teknolojisidir. Yapmış olduklarını muhteşem yapan insanoğlun modellenerek bu modellerin öteki insanlara aktarılması varsayımlarında yola çıkar.NLP - Neuro Linguistik Programlama Dil ve zihin arasındaki etkileşimin davranışlara nasıl yansıdığını tarif eder.<
NLP Trainer ve Becerileri
NLP; dil, zihin ve davranış ilişkisini kurarak, bireylerin kişisel amaçlarına ulaşmaları için zihinlerini ne şekilde kullanabileceklerini öğreten değişim teknolojisidir. NLP bir sanat ve bilimdir; mükemmelliğin modellenmesidir. NLP Trainer Eğitiminde, gerekli kuramsal ve teknik eğitimleri alarak geçeceksiniz. Eğitmenin eğitimi programında  tam olarak nasıl kendiniz olabileceksiniz onu öğreneceksiniz. NLP Trainer Eğitiminde en temel odak nokta katılımcıların kendisidir. NLP eğitmenliği, kişilerin kendileriyle ve yapmış oldukları iş ile uyum
NLP Trainer Eğitimi
NLP sadece tekniklerden ibaret değildir, gerçek farkı yaratan bir keşfetme ve mükemmelliği modelleme sürecidir. NLP Eğitimleri düzenlemek ve bu alanda sertifika verme yetkisine sahip olmak isteyen kişilere özeldir. NLP Trainer eğitimi alabilmek için, NLP Practitioner ve NLP Master Practitioner Eğitimlerinin başarıyla bitirilmesi gerekmektedir. NLP Trainer sertifikasına sahip olan bir kişi, NLP Diploma, NLP Practitioner ve NLP Master Practitioner Sertifikaları vermeye hak kazanır. NLP Trainer ünvanına sahip olan birisi, NLP’yi tems
Nlp Trainer

NLP Trainer; nlp uzmanlığı eğitimidir. NLP Diploma, NLP Practitioner ve NLP Master eğitimlerini tamamlayarak sertifika almaya hak kazanmış kişilerin katılabileceği bir eğitim programıdır. NLP hızlı ve etkili bir halde davranış değişikliği yaratmaya yönelik çok güçlü teknikler ve bu tarz şeylerin kullanımlarını açıklayan uygulama felsefesini içeren sanat ve bilimdir. İyi bir iletişimci olmak, beyni etkin kullanmak, pozitif yönde düşünmek, istenmeyen davranışları değişiklik yapmak, hedef belirleyip sonuç almak, fo

NLP Uzmanı
NLP teknikleri, bireysel üstünlüğün ve başarının modellenmesi bilimidir. NLP’nin ortaya çıkması süreci incelendiğinde İlk olarak modelleme teriminden ortaya çıktığı görülmektedir. NLP, hayatın çeşitli alanlarında büyük sıçramalar yapmış, başarılı insanları gözlemleyerek, başarılı insanoğluın üstün özelliklerinin sebepleri üzerinden çok, nasıl başardıkları üzerinde odaklanarak, başarılı insanoğluın stratejileri üzerinde yoğunlaşmış ve  başarılı olmanın yollarını anlamaya çalışmıştır. NLP duygu ve düşünce
Gösterilen Makale 21-26 (Toplam Makale 26)
Sayfa:1 - 2