Antalya NLP Eğitimi

1970’lerde Dr. John Grinder (Dilbilimci)  ve Dr. Richard Bandler (Matematikçi, bilgisayar uzmanı, Gestalt terapisti) tarafınca A.B.D.’de geliştirilmiş bir davranış bilimi ve değişim teknolojisidir. NLP'yi dünyaya tanınmasıyla beraber 1986'da "Sınırsız Güç" kitabını yazan Anthony Robbins'dir. Robbins bugün aralarında Bill Clinton'ın da olduğu geniş bir danışan portföyüne haizdir. Türkiye’de  ilk defa 1990’lı başında  girmiş, sanat ve iş dünyasında, siyasette yoğun talep görmüştür. 2001 yılından itibaren de hızla yayılmaya başlamıştır. Bugünse, ülkemizde gelişimi arzulayan ve çağa ayak uydurmak isteyen her insanın yoğun olarak talep etmiş olduğu bir eğitim alanıdır.


Nöro-Lengüistik Programlama, zihin ve dil arasındaki devamlı etkileşimin davranışlarımıza nasıl yansıdığını tarif eder ve insan hayatında en etkili üç unsura odaklanmıştır:

• Nöro : Nörolojik sistem, vücudumuzun fizyolojik fonksiyonlarını iyi mi yerine getirmiş olduğu ve 5 duyu organımızdan gelen verileri işleme tarzı ile ilgilidir.

• Lingüistik : Kullandığımız dil çevremizle ve kendimizle nasıl iletişim kurduğumuzu ve buna bağlı olarak yarattığımız etkiyi belirler.

• Programlama : Bilgisayar bilimlerindeki programlama kavramından alınmıştır ve hepimizin (fark ederek ya da etmeyerek) devamlı kullandığımız zihni süreçlere karşılık gelir.


NLP, 1970''li yılların başlangıcında John Grinder (dil bilimci) ve Richard Bandler (matematikci ve Gestalt terapist) tarafından ABD''da oluşturuldu.  NLP, ''mevzusunda yetkin biri ile mükemmel biri arasındaki fark nedir?'' sorusuna cevap arama çalışmalarının ürünüdür.

Bu soruya cevap aranırken dallarında üstün performans sergileyen bazı kişiler seçilerek , Virginia Satir - aile terapisti , (Fritz Perls - Gestalt terapinin kurucusu ve Milton Erickson - psikiatrist, ''American Society of Clinical Hypnosis''in kurucusu) bu kişilerin hususi ve davranışsal yaklaşımları incelendi. Amaç, mükemmelliğe iyi mi erişildiğinin belirlenerek bunun hepimiz tarafınca öğrenilebilir uygulanabilir hale getirilmesi idi (modelleme).

Grinder ve Bandler kullandıkları modelleme teknikleri ve kişisel katkılarını, beyin dil beden  arasındaki ilişkiyi sembolize etmek için ''Nöro-Lengüistik Programlama'' olarak isimlendirdiler. Günümüze kadar NLP kapsamında, psikoterapi, eğitim, sağlik, iş yaşamı, yaratıcılık, yöneticilik, satış, liderlik... şeklinde çok geniş bir yelpazeye yönelik çeşitli iletişim değişim becerileri ve etkin yöntemler geliştirildi ve geliştirilmeye devam ediyor.

NLP tekniklerinin, çıkış noktasının da etkisiyle, birçok kaynakta ''mükemmelliğin bilimi... Değişimin sanatı'', ''performans teknolojisi'', ''istediğiniz neticeleri elde etme yöntemi''...''mükemmellik yapısı üzerine çalışma'' Benzer biçimde tanımlarla anılmaktadır. Davranış düzeyine ağırlık vererek kestirme sonuçları öne çıkarmak NLP''yi noksan tanımak olacaktır. Davranışların ve görünen sonuçların gerisinde, aslına bakarsak çok katmanlı bir yapı vardır. Daha üst düzeyde NLP, kişisel inanç, misyon ve vizyona odaklaşmaya, yalnız fert olarak değil, daha büyük sistemlerin (aile, cemiyet, evren) bir elemanı olarak insanı anlamaya yönelik bir çerçeve sunar.


Antalya NLP Eğitimi


Antalya NLP Eğitimi
; Antalya’da nlp eğitimi veren kurum ve kuruluşlardır. NLP; hayatımızda üzerinde düşünmeden, otomatik olarak gerçekleştirmiş olduğumuz algılama, düşünme ve davranış süreçlerini, bilinçli hale getirme ve geliştirmede üzerinde yapılan araştırmalar sonucunda, beynin  işleyişi ile ilgili geliştirilmiş bir model ve metodolojidir. Nlp artık günümüzde sadece terapi alanının dışında, farklı bilim dallarının etkisinde gelişerek yönetim, aile, satış, eğitim, sağlık ve spor bilimlerinde de başarılı bir şekilde kullanılabilmektedir. Nlp kişisel gelişim ve becerilerin açığa çıkarılmasında kullanıldığı gibi  düşünce, duygu  ve davranış kalıplarını bilinçli hale getirip hedef odaklı ve yapıcı bir şekilde geliştirmede kullanılan bir dizi yöntemler de sunmaktadır.


NLP’nin yapısını kişilerin çevrelerini nasıl algılayıp ne şekilde tepki gösterdikleri, nasıl iletişim kurdukları ve davranış kalıpları üzerinde yapılan araştırmalar oluşturmaktadır. Antalya NLP Eğitimi. Bu araştırmaları sonucunda geliştirilen bilgi teknik ve teknikler, insanlar arasındaki iletişimi pekiştirmede kullanıldığı gibi, hedef ve çözüm bulma süreçlerinde de yıllardır kullanılmaktadır. NLP modellemeye dayanır. Modelleme sonucunda çıkan müdahale teknikleri vardır.NLP teknikler kullanımı kolay, hızlı ve doğrulanabilir sonuçlar taşırlar. Yine bu müdahale teknikleri, etkin bir iletişim kazanılmasına neden olurken, zihinsel fonksiyonları geliştirir, kapasitesini potansiyeli yükseltir, yeni modeller yaratmak ve geliştirmek için insanın  ihtiyacı olan değişimi kolaylaştırır.

Antalya NLP Eğitimi
. NLP’de üç temel kavram vardır. Bunlar; neuro, linguistik ve programlamadır. Neuro;bedenin  fizik faaliyetleri ve beş duyu organlarıyla gelen bilgileri işleme tarzıyla ilgilidir. Linguistik; kullanılan dilin çevreyle kurulan iletişimi ve bunun etkinliğini düzenler. Programlama; zihni süreçleri ifade eder. Antalya NLP Eğitimi . Biz NLP kavramını ayrıntılı bir şekilde araştırdık ve bunun sonucunda kapsamlı bir nlp eğitim programı hazırladık. Hazırladığımız bu eğitim programını detaylı olarak incelemek ister misiniz?


Ücretsiz ön görüşme yapmak için bizden randevu almanız yeterli olacaktır.

NLP Eğtimi için ilgili detaylı bilgi için :

İzmir NLP Eğtimi için  0(232) 422 59 54 yada  0 (535) 667 32 24 numaralı telefondan ulaşabilirsiniz veya İzmir NLP Eğitimini tıklayabilirsiniz.

İzmir Karşıyaka NLP Eğtimi için 0(232) 369 50 81 -  0(532) 100 11 65 numaralı telefondan ulaşabilirsiniz veya İzmir Karşıyaka NLP Eğitimini tıklayabilirsiniz

Denizli  NLP Eğtimi için 0 (258) 213 0 999-   0 (532) 100 11 65  numaralı telefondan ulaşabilirsiniz veya Denizli NLP Eğitimini tıklayabilirsiniz.

Antalya NLP Eğtimi için   0 242 323 73 15 yada  0 (505) 445 15 31 numaralı telefondan ulaşabilirsiniz veya Antalya NLP Eğitimi ni tıklayabilirsiniz.

Muğla NLP Eğtimi için 0(252) 213 00 98 -  0 (532) 100 11 65  numaralı telefondan ulaşabilirsiniz veya Muğla NLP Eğitimini tıklayabilirsiniz.
Bu makale şu konularla ilgili olabilir :antalya kişisel gelişim merkezleri - nlp eğitimi nedir - antalya kişisel gelişim seminerleri - ücretsiz nlp eğitimi - cemal kondu - antalya yaşam koçu - nlp açılımı - nlp kitapları -

Yorumlar