Karşıyaka Nlp Eğitimi

NLP Türkçe tanımı; Sinir Dili Programlaması olarak çevrilen NLP, bireyin istediklerini elde etmesine imkân veren bir düşünce, uygulama ve davranış tarzıdır.

İnsanı bir bilgisayara benzetirsek bu bilgisayarı nasıl kullanacağımızı öğreten bir teknoloji NLP. Herkes sahip olduğu potansiyelin nasıl daha etkili yada etkin kullanılacağını elde eden modeller ve stratejilerden oluşur.

NLP kişinin Kendisiyle ve öteki İnsanlarla İletişimidir…

NLP Bir Davranış Biçimidir… Merak, macera hissi, neyin öğrenmeye kıymet bulunduğunu ve iletişim de neyin insanoğlu etkilediğini öğrenme arzusu ile hayata ender bir öğrenme fırsatı olarak bakar.

 

NLP bir yöntemdir… Her davranışın bir yapısı vardır. Bu yapıyı öğrenebilir, değiştirebilir ve modelleyebiliriz. Idraklarımızla da hangi davranışın yararlı ve etkili bulunduğunu anlayabiliriz. NLP kendimizin ve başkalarının dünyayı nasıl idrakladığını açıklar. Şu an dünyadaki en gelişmiş yöntemdir.

 

NLP Bir Teknolojidir… NLP’ yi öğrenen ferdin algılarını ve bilgilerini bir zamanlar imkânsız benzer biçimde görünen sonuçlara ulaşmak için organize edilebilmesini sağlar.

 

NLP’ de sual şudur; nasıl Yapılır?

Yapabilenler ile yapamayanlar arasındaki fark nedir?

Niçin bazıları ideallerindeki yaşamı yaşayabiliyorlar da kimileri bu sonuçlara ulaşamıyorlar?

 

Karşıyaka Nlp Eğitimi. NLP; önce insanın naturel olarak neler yaptığına bakar, bunu tanımlar, iyi mi yaptığını ortaya koyar ve sonra yaşam deliğinin her alanında yapabileceği tercihleri ona sunar. Onun alanını genişletir. Davranışlarınızdaki kalıpları ve alışkanlıkları tanımaya başladığımızda, hayatınıza nelerin yardımcı olacağını ve nelerin de engel olacağını görmeye başlarsınız. NLP sizin bir nehir gibi akabilmenizi sağlar.

 

Karşıyaka Nlp Eğitiminin amacı, etkili bildirişim kurmak ve devamlı gelişmektir. NLP etkili iletişim kurmak için size lüzumlu araçlar sağlar. Her davranışın bir yapısı olduğu görüşüyle yola çıkar. Bu yapı; öğrenilebilir, değiştirilebilir ve modellenebilir. Hangi davranışların faydalı ve etkili bulunduğunu anlamak, algılama kabiliyetlerimize bağlıdır.

 

Mükemmel performans ile averaj performans arasındaki farkı yaratan fark nedir?

NLP, yetmişli senelerin başında matematikçi Richard Bandler ve dilbilimci John Grinder’ın belirli becerilere sahip olan insanlar ile bu becerilerde mükemmeleşmiş insanlar arasındaki farklılıkları ortaya koyma çalışmalarıyla Kaliforniya’da doğmuştur.

 

Bandler ve Grinder, muhteşem performansa sahip insanoğlu modellemiş ve bu performansa öteki insanoğluın da yetişebilmeleri için gerekli yöntemleri oluşturmuşlardır.

 

İş dünyasında ağırlıklı olarak Robert Dilts ve John La Valle önderliğinde ilerleyen NLP, şirket çalışanlamış olurının performanslarını artırmalarına önemli ölçüde destek vermesiyle şirketler tarafınca tercih edilmektedir.

 

Karşıyaka Nlp Eğitimi mükemmellik ve kaliteyi inceler. Göze çarpan kişi ve organizasyonların bu göz alıcı sonuçları iyi mi elde ettiklerini araştırır. Bu metotlar diğer insanoğluın da aynı veya benzer sonuçlara ulaşmaları için onlara öğretilebilir. Bu sürece modelleme adı verilmektedir.

 

NLP, modelleme yapmak için öznel deneyimlerimizi nasıl yapılandırdığımızı, inançlarımızın  ve değerlerimiz neler olduğunu ve duygularımızı nasıl yarattığımızı araştırır. Deneyimlerimizin sonucunda iç dünyamızı nasıl yapılandırdığımızı ve ona iyi mi anlam yüklediğimizi inceler. Aslabir vaka kendi içerisinde bir anlam taşımaz, ona anlamı biz veririz ve farklı insanoğlu aynı vakaya farklı anlamlar yükleyebilirler. NLP, içimizdeki deneyimi araştırır.

 

NLP en iyi iletişimcileri incelemiş ve insan iletişimindeki sistemsel yapıyı kurmuştur. Muhteşem insanoğluı modelleme yolu ile pratik araç ve metotlar geliştirmiştir. Bu çalgılar iş dünyasında, işe alma, eğitim, satış, görüşme ve yönetimde; iş dünyası haricinde ise eğitim, hukuk ve spor alanlarında kullanılmaktadır. Bununla birlikte NLP yalnız teknik ve enstrumanlardan ibaret değildir. NLP, merak, bulgu ve eğlence çerçevesi üzerine kurulu bir düşünme biçimidir.

 

Değişmek, yaşantımızın akışını değiştirmek cesaret isteyen bir iştir, şu ana kadar yapmış olduklarımızdan vazgeçerek yeni ufuklara yelken açmak ancak gözü pek insanoğluın işidir.

 

Eğer hakkaten değişmek istiyorsak ben olmaktan vazgeçip başka birisi olmaya hazır olmalıyız, eğer buna hazır değil isek hemen NLP ile ilgilenmeyi bırakmalıyız.

 

Bu güne kadar meydana getirdiğimız şeyleri yaparsak aynı sonuçları alırız, farklı sonuçlar almak istiyorsak farklı şeyler yapmalıyız, bu da şimdi olduğumuzdan farklı birisi olmamızı gerektirir.

NLP kişisel mükemmelliği yakalamanın hem bilimi ve sanatıdır. NLP bir sanattır; çünkü her insanın kendine özgü düşünme ve davranma biçimleri vardır ve bunlar – özellikle duygular, tutumlar ve inançlar – tanımlanmaya çalışılmış olduğunda fazlaca öznel neticelar ortaya çıkacaktır. NLP bir bilimdir; çünkü başarılı davranış şekillerinden yardım  ve destek alır.

Şimdi NLP’ yi açarak her harfin neyi temsil ettiğine bir bakalım:

Neuro… Yaşamdaki tecrübelerimizin sinir sistemimiz yardımıyla 5 duyumuzla idraklanması ve işlenmesidir. Yani yaşadığımız olayları zihnimizde iyi mi canlandırdığımızdır. Kısacası sinir sistemine icra ettiğimiz bir göndermedir.

Linguistic… Sinirsel temsillerin kodlandığı, sıralandığı, anlama kavuştuğu dil ve sözsüz mesajşim sistemidir. Doğrusu hayata bakışımızı sözcüklerle iyi mi açıkladığimizle ilgilenir.

Programming… Belirlenmiş hedeflere ulaşmak için bildirişimimizi ve sinir sistemimizi organize etmektedir. Doğrusu istenilen neticelara ulaşma yolunda düşünceleri düzenleme ve değiştirilmesi gereken inançlarla ilgilenir.

 

NLP İş Yaşam deliğinizda Size Neler Sağlar?

 

Hedef belirlemek: Tüm duygu, fikir ve davranışlarınızı harekete geçirecek hedeflerinizi iyi mi belirleyebilirsiniz?

 

Duyguları yönetmek: İş yaşamınızdaki olumlu duygularınızı artırmak ve olumsuz duygularınızdan kurtulmak kapasitesinizi ne kadar artırır?

 

Kişisel motivasyonu sağlamak: Kendinizi en iyi şekilde motive etmeyi öğrenmek başarınızı ne kadar artırır?

 

Davranış ve alışkanlıkları yönetmek: Hedeflerinize götürmeyen davranış ve alışkanlıklarınızı değişiklik yapmak ve yerine hedefe götürecek olanları oluşturmak size ne avantaj sağlar?

 

Ekip içi iletişim ve ilişkileri geliştirmek: Yönetici, iş arkadaşı ve astlarınızla mesajşim ve ilişkilerinizi geliştirmek ekip başarınızı nasıl etkisinde bırakır?

 

Satış hedeflerine ulaşmak: Müşterileriniz ile   ilişkilerinizi ve iletişiminizi geliştirmek satış amaçlarınıza  ulaşmanızı nasıl etkiler?

 

Karşıyaka Nlp Eğitimi, geliştirdiği araç ve tekniklerle iş dünyasında değişime hızlı uyum sağlayan ve çalışanlar olumlu performanslarını sürekli artırıp pazarda rekabet avantajı yaratan öncü firmalarda ve şirketlere hizmet etmeye devam etmektedir.

Karşıyaka Nlp Eğitimi kimler için uygundur?

Karşıyaka Nlp Eğitimi. Eğitimciler ve Doktorlar, Reklamcılık ve Halkla İlişkiler,  Öğretmenler, Mağaza Yöneticileri,  Satış Temsilcileri, tez yazma aşamasındaki Master ve Doktora Öğrencileri doğrusu; NLP Eğitimleri, İş ve Özel Yaşamında Kaliteyi Yakalamak İsteyen hepimiz için uygundur !!Ücretsiz ön görüşme yapmak için bizden randevu almanız yeterli olacaktır.

NLP Eğtimi için ilgili detaylı bilgi için :

İzmir NLP Eğtimi için  0(232) 422 59 54 yada  0 (535) 667 32 24 numaralı telefondan ulaşabilirsiniz veya İzmir NLP Eğitimini tıklayabilirsiniz.

İzmir Karşıyaka NLP Eğtimi için 0(232) 369 50 81 -  0(532) 100 11 65 numaralı telefondan ulaşabilirsiniz veya İzmir Karşıyaka NLP Eğitimini tıklayabilirsiniz

Denizli  NLP Eğtimi için 0 (258) 213 0 999-   0 (532) 100 11 65  numaralı telefondan ulaşabilirsiniz veya Denizli NLP Eğitimini tıklayabilirsiniz.

Antalya NLP Eğtimi için   0 242 323 73 15 yada  0 (505) 445 15 31 numaralı telefondan ulaşabilirsiniz veya Antalya NLP Eğitimi ni tıklayabilirsiniz.

Muğla NLP Eğtimi için 0(252) 213 00 98 -  0 (532) 100 11 65  numaralı telefondan ulaşabilirsiniz veya Muğla NLP Eğitimini tıklayabilirsiniz.
Bu makale şu konularla ilgili olabilir :Karşıyaka nlp - izmir nlp eğitimleri - nlp izmir -

Yorumlar