nlp izmir ile ilgili arama sonuçları

Karşıyaka Nlp Eğitimi
NLP Türkçe tanımı; Sinir Dili Programlaması olarak çevrilen NLP, bireyin istediklerini elde etmesine imkân veren bir düşünce, uygulama ve davranış tarzıdır. İnsanı bir bilgisayara benzetirsek bu bilgisayarı nasıl kullanacağımızı öğreten bir teknoloji NLP. Herkes sahip olduğu potansiyelin nasıl daha etkili yada etkin kullanılacağını elde eden modeller ve stratejilerden oluşur.NLP kişinin Kendisiyle ve öteki İnsanlarla İletişimidir… NLP Bir Davranış Biçimidir… Merak, ma
İzmir NLP Eğitimi
Her insan başarılı olabilir. Bazı insanoğlu başarılı olmayı bilincinde olmadan öğrenirken bazıları gene farkında olmadan başarısız olmayı öğrenmektedirler. Başarısızlığı öğrenen kişiler ne kadar çalışsalar da başarıyı ulaşamıyorlar. “ J. Grinder ve R. Bandler çalışmalarında “neyin, iyi mi, kötü yapıldığı üzerinde durmak yerine “neyin, nasıl iyi yapıldığı” üzerinde yoğunlaştılar. Kazandıkları informasyon ve deneyimler ışığında başkalarına da başarılı olma yollarını öğreterek onlara da başarılı olma becerisi kazandırdılar. Wayt Woodsmall
İzmir Alsancak NLP Eğitimi
A.B.D’de geliştirilen NLP (Neuro Linguistic Programming ) ekolü, zihin ile dil arasındaki sürekli etkileşimin davranışlarımıza nasıl yansıdığını tarif eder.NLP ne işe yarar?Bize motivasyon ve başarı stratejilerini öğretir ve bu stratejileri içselleştirerek beceri haline getirmemizi sağlar. Kendi iletişim stratejilerimizi kullanarak, hem özel aynı zamanda iş yaşamımızda etkin mesajşim kurma becerisi kazanmıştırrarak bizim daha mutlu, daha başarılı ve daha güçlü bir yaşam yaşamamıza katkıda bulunur. Başarı