nlp teknikleri ile ilgili arama sonuçları

NLP Eğitim Merkezi

NLP; önce insanın doğal olarak neler icra ettiğine bakar, bunu tanımlar, iyi mi icra ettiğine ortaya koyar ve sonrasında yaşamının her alanında yapabileceği tercihleri ona sunar. Onun alanını genişletir. Davranışlarınızdaki kalıpları ve alışkanlıkları tanımaya başladığımızda, hayatınıza  nelerin yardımcı olacağını ve nelerin de engel olacağını görmeye başlarsınız. NLP sizin bir dere benzer biçimde akabilmenizi sağlar.

Denizli NLP Eğitimi
Hayattan  arzu ettiklerini alabilenler, her şeyden önce kendilerini bilenlerdir. "Kendini bilmek", ne istemediğini ve ne istediğini bilmekten çok daha derin bir meseledir. Bayağı bir ürün almış olduğumuzda bile yanında bir kullanma kılavuzu buluruz ve el yordamı yerine bu kılavuzu adım adım okuyarak ürünü tam performansıyla kullanabiliriz. Her bir ürünün de kılavuzu eşsizdir çünkü genel bilgi vermek yerine, söz mevzusu ürünün kendine özgü özelliklerini ve donanımını anlatır. <
NLP Nedir?
Özet olarak söylenen şu; Bir birey başarabiliyorsa, sen de başarabilirsin. Peki bunu nasıl yaparım? Başarılı olmak istediğin konuda başarılı olan bir kişiyi modelleyerek peki bu modelleme nasıl olacak? İşte bu sorunun cevabını veriyor yada öğretiyor NLP. NLP Nedir?  Birazcık daha açıklarsak; NLP Nedir?  Model olarak aldığın kişi ile senin arandaki derinlerdeki düşüncel, zihinsel ve uygulama değişikliklerini inceleyeceksin. Senin başarılı olamamana sebep olan şeyin ruhsal bir saplantı veya eski bir ne
Antalya NLP Eğitimi
1970’lerde Dr. John Grinder (Dilbilimci)  ve Dr. Richard Bandler (Matematikçi, bilgisayar uzmanı, Gestalt terapisti) tarafınca A.B.D.’de geliştirilmiş bir davranış bilimi ve değişim teknolojisidir. NLP'yi dünyaya tanınmasıyla beraber 1986'da "Sınırsız Güç" kitabını yazan Anthony Robbins'dir. Robbins bugün aralarında Bill Clinton'ın da olduğu geniş bir danışan portföyüne haizdir. Türkiye’de  ilk defa 1990’lı başında  girmiş, sanat ve iş dünyasında, siyasette yoğun talep görmüştür. 2001 yılından itibaren de hızla yayı
İzmir Karşıyaka Nlp Eğitimi
Neuro : Yaşamdaki deneyimlerimizin 5 duyumuz aracılığı ile algılanması ve işlenmesi. Linguistic : Sözsüz ya da Sözlü iletişim ve davranışlarımız aracılığı ile düşüncelerimizi yansıtma tarzımız. Programming : zihnimizin iç programlarını kullanarak iletişimimizi ve düşüncelerimizi  belirlediğimiz ve arzuladığımız amaçlara ulaşacak şekilde düzenlemek. NLP insanın duygularını, düşüncelerini, davranışlarını, kendi isteğine göre kontrol etmesini elde eden psikolojik bir
NLP Trainer Eğitimi
NLP sadece tekniklerden ibaret değildir, gerçek farkı yaratan bir keşfetme ve mükemmelliği modelleme sürecidir. NLP Eğitimleri düzenlemek ve bu alanda sertifika verme yetkisine sahip olmak isteyen kişilere özeldir. NLP Trainer eğitimi alabilmek için, NLP Practitioner ve NLP Master Practitioner Eğitimlerinin başarıyla bitirilmesi gerekmektedir. NLP Trainer sertifikasına sahip olan bir kişi, NLP Diploma, NLP Practitioner ve NLP Master Practitioner Sertifikaları vermeye hak kazanır. NLP Trainer ünvanına sahip olan birisi, NLP’yi tems
Neuro Linguistic Programming
Neuro (nöro)-Linguistic (Linguistic)- Programming (Programlama); bir öteki ifade ile Beyin Dilini Programlama olarak tanımlanan NLP, insanoğluı idrak etmek ve etkilemek için oluşturulan ruhsal yetiler olup, modern dünyadaki en gelişmiş insan davranışı değişiklik teknolojisidir. Yapmış olduklarını muhteşem yapan insanoğlun modellenerek bu modellerin öteki insanlara aktarılması varsayımlarında yola çıkar.NLP - Neuro Linguistik Programlama Dil ve zihin arasındaki etkileşimin davranışlara nasıl yansıdığını tarif eder.<
NLP Nedir, Ne İşe Yarar ?
NLP, bir sanattır çünkü, mükemmelliği yakalamış dahi insanoğluı modeller. Bu başarılı insanoğluın ulaştıkları parlak sonuçları iyi mi elde ettikleri ve bu başarılara yol açan düşünce ve davranış süreçlerinin başka insanlarda nasıl kopya edilebileceğini araştırır. Bununla beraber NLP orta derece ile mükemmeli ayıran en önemli hususlardan kabul edilen etkin bir içsel ve dışsal mesajşimin iyi mi kurulacağını öğretir. şu demek oluyor ki NLP kişinin kendisinin en iyi versiyonu olma sanatıdır. NLP hayatimizin her anında kullanılabilir. Işimi
NLP Uzmanlığı Sertifikası
NLP hakkında çok şey duyuyoruz.  NLP Nedir? Ne işe yarar? Nerede, ne vakit kullanılır? NLP “neuro linguistic programming”in kısaltılmış halidir.Neuro, zihni temsil eder. Merkezi sinir sistemimizle işittiğimiz, kokladığımız, görmüş olduğumuz, tattığımız ve hissettiğimiz beş duyular yardımıyla dış dünya ile iletişim kurarız.Linguistic, iletişim için kullandığımız sözsüz yahut  sözlü dili temsil eder.Programming, kişisel zihin yazılım programımızı temsil eder. NLP yardımıyla zihnimizin iyi
NLP Trainer Eğitimi
İnsanların başarılarının çoğu, etkili bir iletişim yeteneğine bağlıdır. Diğerleriyle etkili bir iletişim kurma yeteneğimiz ve onların nasıl düşündüklerini anlamak, yaşamımızın kalitesini yükseltir. NLP insanların güçlü bir iletişim becerisine sahip olmasına yol açar.NLP, herhangi bir şeyi sunarken veya insanlarla iletişimde bulunurken tümden uyumlu ifadenin kullanılmasını önerir. Zihinsel uyum iç huzuru; fiziksel uyum ise sağlığı temsil eder. Uyum aynı zama
NLP Türkiye
NLP duyular, duygular, dil ve davranışlar arasındaki bağlantıların ne işe yaradığını farketmemizi sağlayan ve mevcud davranışların kişinin kendi kararı ile değişmesini elde eden teknikler bütünü. Bu tekniklerin davranışlara aktarılması ile ferdin kendi kaynaklarını, dilini daha zengin olarak kullanması ve yaratıcılığı ile değişim süreçlerini kendi kararı ile organize etmesi sağlanabilmektedir. NLP ile Beş duyu organlarımız ve hissettiklerimizle ilgilidir. NLP kullandığımız dil ile ilgilidir. NLP 
NLP Açılımı Nedir?
NLP Açılımı Nedir? Düşünce kalıbı değiştirmeye başladığınızda ve alışkanlıklarınızı, nasıl bu engelleri aşmak için ihtiyaç duyacağınız vardır. Bu zihinsel koşullar geçmiş öğrenme inanç ve deneyimleri ile oluşturulan inanılıyordu. Bir bireyin beş duyu ile ilgili tüm işlemlerle ilgilenir. Sinir sistemiyle ilgili bir şey vardır sinirsel açıdan ilk özelliğidir.En önemli becerileri ve teknikleri kullanmak temel duyu durumun yanı sıra, bireyler zihin denetim edebilmek için NLP çok faydalı olabilir. Bu NLP teknikleri iş yönetimi, satış, il
İzmir NLP Eğitimi
Her insan başarılı olabilir. Bazı insanoğlu başarılı olmayı bilincinde olmadan öğrenirken bazıları gene farkında olmadan başarısız olmayı öğrenmektedirler. Başarısızlığı öğrenen kişiler ne kadar çalışsalar da başarıyı ulaşamıyorlar. “ J. Grinder ve R. Bandler çalışmalarında “neyin, iyi mi, kötü yapıldığı üzerinde durmak yerine “neyin, nasıl iyi yapıldığı” üzerinde yoğunlaştılar. Kazandıkları informasyon ve deneyimler ışığında başkalarına da başarılı olma yollarını öğreterek onlara da başarılı olma becerisi kazandırdılar. Wayt Woodsmall
NLP Nasıl Uygulanır
NLP nasıl Uygulanır; NLP bireyin hayallerini, hedeflerini ve istediklerini elde etmesine imkan veren bir fikir, uygulama ve davranış tarzıdır. NLP önce insanın organik olarak neler yaptığına bakar, bunu tanımlar, iyi mi icra ettiğini ortaya koyar ve sonra yaşam deliğinin her alanında yapabileceği tercihleri ona sunar. Yani kısacası insanoğlunun alanını genişletir. Davranışlardaki alışkanlıklar ve kalıplar tanınmaya başlandığında yaşama nelerin yardımcı olacağı, nelerin engel olacağı görülmeye başlanır. NLP’nin amacı; etkili iletişim oluş